TIOMAN

Program Latihan Khas TVET@Tioman

 Program TVET @ telah diadakan pada 24 hingga 25 Oktober 2020 kerjasama diantara Lembaga Pembangunan Tioman dan Kolej Komuniti Rompin secara percuma. Tujuan kursus ini adakan adalah untuk meningkatkan kemahiran dalam kalangan penduduk Kampung di sekitar Tioman.Antara Kursus yang telah diadakan ialah :-

  • Towel Art Design & Bed Making
  • Pengendalian “American  Breakfast”
  • Pengendali Makanan
  • Video Marketing
  • Facebook & Instagram Advertising
  • Pastri

             

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »