TIOMAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

SENARAI BORANG (KEGUNAAN DALAMAN)

 1. Borang Permohonan Cuti Rehat
 2. Borang Pengumpulan Cuti Rehat (GCR)
 3. Borang Kebenaran Meninggalkan Pejabat
 4. Borang Aku Janji
 5. Borang Akta Rahsia
 6. Borang Pemeriksaan Kesihatan
 7. Borang Akuan Sumpah
 8. Borang Penerimaan Jawatan
 9. Borang Aku Janji Integriti
 10. Borang Penilaian Temuduga
 11. Borang Penilaian Prestasi Perkhidmatan Kontrak
 12. Borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
 13. Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas
 14. Borang Prestasi Temuduga Kenaikan Pangkat
 15. Borang Opsyen
 16. Borang Permohonan Cuti Bersalin
 17. Borang Kebenaran Pulang Awal
 18. Borang Cuti Kuarantin
 19. Borang Lawatan Ke Luar Negara
 20. Borang Perakuan Tanggung Kerja
 21. Borang Faks
 22. Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan
 23. Borang Permohonan Bertugas Luar
 24. Borang Permohonan Pembelian Barang
 25. Borang Aduan Kerosakan
 26. Borang Akuan Penerimaan Aset/Harta Modal
 27. Borang Penyelenggaraan Kenderaan (Kewpa 9)
 28. Borang Kad Bahan Api
 29. Borang Permohonan Penggunaan Bilik Mesyuarat
 30. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat
 31. Borang Maklumbalas Setuju terima/Tolak Pemangkuan
 32. Borang Nota Minta Bekalan dan Perkhidmatan

SENARAI BORANG (KEGUNAAN LUAR)

 1. Borang Permohonan Jawatan
 2. Maklumat Persaraan – JPA
 3. Maklumat Tanggungan – JPA
 4. Notis Pelepasan  – JPA
 5. Permohonan Percantuman – JPA
 6. Perakuan Pemberian Taraf    Berpencen
 7. Maklumat Asas Bakal Pesara
 8. Sijil Akaun Berhutang
 9. Pengiraan Cuti Rehat
 10. Bantuan Mengurus Jenazah
 11. Borang Maklumat Peribadi/Keluarga
 12. Borang Perisytiharan Harta

 

Translate »